Rüyada tahta yontmak görmek

tahta yontmak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Keserle birşey yontmak : Eğer ustayı, keserle bir şey yonttuğunu görse, onun bu fiili — ister hayır ister şer olsun — Allah (C.C.) "m fiiline delalet eder. Keser ve rende gibi şeyler insanları kendi tarafına celbeden her şeyin aslma ve özüne nüfuz etmeye delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Keser keser kullanmak tahta yontmak usta