Rüyada Sureler görmek

Sureler ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Al-i imran sûresini okumak : Bu sûreyi veya sûreden bir şeyi rüyada okumak veya üzerine okunduğunu görmek, Hz. Ebubekir (R.A.), Nafi ve Ibn-i Kesir, o kimsenin ailesi arasında nasibi az olur, ihtiyarlığında bir çocuğu olur, yolculuk çok yapar, dediler.
Bazıları, o kimse halkın seçkini, kir ve masiyetten temiz olur ve başka dine mensup olanlarla mücadele eder, dediler. Bazıları da, rızık ve berekete, nail zihni safi ve nefsi temiz olur, dediler.
Fatiha Sûresi : Fatiha Sûresi: Fatihayı okuyan kimseye Allah'ü Teala hayırlı sebebler açar. Nafi, Ibn-i kesir, Cafer-i Sadık, Said b. Musayyeb (Allah onlardan razı olsun), bir kimse Fatiha sûresini veya ondan bir parçayı okuyan, bir şey hakkında yaptığı duası kabul olur, dediler. Kisai de, daha da fazlalaştırarak, duası kabul edilir ve bununla beraber sevineceği bir menfaata nail olur dedi.Hz. Ebubekir (R.A.), rüyada Fatiha okuyan kimse, ayrı ayrı yedi hanımla evlenir ve duası kabul olur, buna delil de Peygamberin (S. A.V.) fiilidir ki, duanın başında ve sonunda Fatihayı okurlardı, dedi.Ömer Ibn Hattab (R.R.), rüyada Fatihayı okuyan kimse, dinini muhafaza eder. Ancak hasta ise eceli yaklaşmış olur, dedi.
Kuran sureleri : Ekseriya ölüler üzerine okunan Kur'an sûrelerini rüyada da hastanın üzerine okumak, hastanın ölümüne, hastalığın gitmesi için okunan sûreleri okumak sevince, ferahlığa, rızka Kur'an okuyan bir çocuğunun olacağma delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Al-i imran sûresi Ayetler Fatiha Fatiha Sûresi Kuran Kuran sureleri Kuran suresi Kıraat Okumak Sure okumak Sureler