Rüyada Suhuf görmek

Suhuf ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Suhuf : Rüyada suhuf görmek, Cenab-ı Hakkın: «Yoksa Musa'nın (Allah'dan aldığı emri) vazifesini tastamam ifa eden Ibrahim'in sahifelerinde olan (şun) lardan haberdar mı edilmedi?» (Sure.i Necm, ayet 36-37) mealindeki ayetle: «Sübhesiz ki, bunlar evvelki sahif elerde, Ibrahim ile Musa'nın sahif elerinde de vardır» (Sure-i Ala, ayet 18-19) mealindeki ayet gereğince, şahid veya kendilerine uyularak hidayete erişilen imamlara delalet eder.
Suhuf : Suhuf görmek, ilim, hidayet ve doğru haberlere de delalet eder.(*) Allah'ın dört kitaptan başka Cebrail vasıtasiyle bazı peygamberlere yolladığı yüz emirdir. Bunlardan 10 suhuf Hz. Adem'e, 50 suhuf Hz. Sit'e 30 suhuf Hz. ldris'e, 10 suhuf Hz. Ibrahim'e verilmiştir.

Pratik yeni tabir sistemi: Ayetler kitab mübarek kitablar Sahife Sahifeler Suhuf vahi yaprak