Rüyada Su kuyusu görmek

Su kuyusu ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Kavut : Kuyuda kavudu su ile karıştırıp içmek, azad olmaya veya sultana yaklaşmaya yahut hapisten kurtulmaya ya da Cehennemden kurtulmayı gerektiren salih bir amel yapmaya delalet eder.
Kuyu : Kuyu mal, ilim, evlenmek, iri ve şişman kimseye, yahut hapise, bağ ve bukağıya veya hileye delalet eder.
Kuyu çıkrığı : Bazan da kuyu çıkrığı, geziş ve hareketinde çok neşeli ve sevinçli bir cariyeye, yahut zevceye, veya çok konuşan bir çocuğa delalet eder.
Kuyu kazmak : Bir kimse rüyada bir kuyu kazsa, kuyudan su çıksa zengin bir kadınla evlenir ve oha hile eder. Çünkü kuyu kazmak hüedir.
Kuyu kazmak : Eğer kuyudan su çıkmazsa evlendiği kadının malı yoktur.
Kuyu kazmak : Kuyuyu kazan kendisi değilse o kuyuyu kazanın, yahut onun adaşının, veyahut ondan sonra kalan evlad ve torunlarının hilesiyle yine ona mal isabet eder.
Kuyu kazmak : Bostanım sulamak için kuyu kazdığmı gören kimse hanımıyla buluşmak için ilaç alır.
Kuyu suyu ile abdest almak : Abdestini tamamladığını gören kimsenin abdesti, borçtan, hastalıktan ve üzüntüden kurtulmasına kifayet eder.
Kuyu taşması : Kuyunun dolup dışarı taştığını görmekte bir beis, şiddet ve zarar yoktur.
Kuyudan su akması : Kuyudan akan sudan daha fazla suyun taştığını ve evlere dolduğunu gören kimse üzerine vebal ve günah olacak bir mal isabet eder.
Kuyudan su çekmek : Bundan dolayı kova ile bir kuyudan su çektiğini ve çıkardığı suyu kendisinin başka bir kabına koyduğunu görse, hile ile topladığı malı bir yere biriktirir.Eğer suyu başka bir kaba döktüğünü görse, o mal onun elinden çıkar, yahut maldan menfaat göremez.
Kuyudan su çekmek : Rüyada abdest alması için çıkrıkla kuyudan su çektiğini gören kimse Allah'ın dinine yapışan bir müminden yardım talep eder. Zira (habi=ip) dine delalet eder.
Kuyudan su çıkarmak : Bir kimse bir mahalle veya bir ev ve bir köyde eski bir kuyu görse, oradan gelip geçenler o kuyudan ip ve kova ile su çıkarıp içseler, o yerde geçimlerinde kendisinden istifade ettikleri bir kadm veya kadirim kocası veya kıymet ve işlerine nezaret eden bir kimsesine ve bu işte onun için güzel isim ve medh edilmesine delalet eder.
kuyuya işemek : Bir kuyu içerisine sidik ettiğini gören, helal kazancından tasadduk eder.
Su akıtmak : Suyu, kazdığı yerin içine akıttığını görürse, geçiminde güçlük meydana gelir.
Su içmek : Bir kimse kendisini bir kuyudan su içtiğini görse, o kuyuyu kendisi kazmış ise o kimse kendi hilesiyle bir mala malik olur.
Su kuyusu : Rüyada su kuyusu, gülen ve neşeli bir kadına, rüyayı gören kadm ise. güzel ahlaklı bir erkeğe delalet eder.
Su taşması : Kuyunun suyu taşıp dışarı çıktığını görmek, o bölgede meydana çıkacak üzüntü, keder ve ağlamalardır.
Su tulumu : Su tulumu dar yerlere de delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Abdest Abdest almak abdestini tamamlamak akan su Bahçe sulamak Baraj Bostan çukur çukur açmak çukur kazmak Çıkrık çıkrıkla su çekmek dolu kuyu Eski kuyu eve su basması Havuz havuz açmak havuz taşması havuzdan su içmek Ip Işemek Kavut Kavut içmek Kazmak Kazılmış kuyu kova kova ile su çekmek Kuyu Kuyu çıkrığı Kuyu kazmak kuyu taşması kuyudan su çekmek Kuyudan su çıkarmak Küvet küvetten su içmek meyve sulamak Sarnıç Sel Sidik Su Su akıntısı su baskını su boşaltmak Su bulamamak su bulmak su çıkarmak Su deposu Su içmek su ikram etmek Su kaynağı Su kovası Su kuyusu Su tulumu tarla sulamak taşmış kuyu Tulum tulumba