Rüyada Söz görmek

Söz ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Ahid yeri : Bir kimse alışık olduğu ahid yerinde bir ahid yaptığım görse, geçmiş zevk ve hataları hatırlatacak üzüntü ve sıkıntılara delâlet eder.
Deve ve koyunun konuşması : Bir kimse rüyada erkek veya dişi bir deve veya bir koç ya da hayvanlardan birisinin kendisiyle konuştuğunu ve «ben bir rüya gördümu dediğini ve bu rüyayı tam anlatamadığını görse, o kimse için harp, düşmanlık veya tehlike vaki olmasma yahut onun mülkünün gitmesine delalet eder.
Hayvanla konuşmak : Bir hayvanın kendisiyle konuştuğunu gören kimse, «O söz (ün manası) kendilerinin aleyhinde (tahakkuk edip) vuku (zuhur)a geldiği zaman yerden bunlar için bir dabbe çıkarırız ki, bu onlara insanların ayetlerimizi kati bir kanaat beslemezler idiğini başlarına kakarak) söyler.
Kuşla konuşmak : Bir kimse rüyada bir kuşun kendisiyle söz söylendiğini görse, o kimsenin makam ve şansı yücelir.
Kuşların konuşması : Rüyada her türlü kuşun rüya sahibine söz söylemesi rüya sahibinin büyük bir mülke ilim ve fıkıh'a nail olmakla müjdelenmeye delalet eder.
Kuşların konuşması : Kuşların hepsinin konuşmaları makbuldür.
Köpek ve parsın konuşması : Rüyada bir köpeğin veya parsın yahut bir boğanın kendisine «ben bir rüya gördüm» dediğini gören kimse, hakkında bir ganimet veya bir fayda ve sevinçle müjdeye delalet eder.
Teşbih yapmak : Rüyada yapılan teşbih, saliha bir kadına, helal geçime, ona sahip olan veya onunla teşbih çeken kimse için faydalı askerlere delalet eder.
Yabancı dil : Rüyada bir kimseye muhtelif dillerde konuşan bir adam gelse, Süleyman (A.S.)'ın kıssasına binaen o kimsenin büyük bir mülke nail olacağma delalet eder.
Yılanın konuşması : Rüyada bir yılanın kendisine güzel bir söz söylediğini gören kimse, bir düşmanından hayır ve sevince erişir. Bu durumdan halk da taaccüp eder.
Ölülerin konuşması : Ölülerin kapalı olarak konuşmalarının tabiri de böyledir.

Pratik yeni tabir sistemi: Ahid Ahid yeri almanca konuşmak Benzetme boğa Deve dişi deve erkek deve Hayvanla konuşmak hayvanların konuşması ingilizce konuşmak konuşan boğa konuşan deve konuşan koç konuşan koyun konuşan köpek konuşan yılan Konuşmak Kuş kuş sesi kuş sözü Kuşla konuşmak kuşların konuşması köpeğin konuşması Köpek pars Sohbet Söz söz söylemek Söz vermek Teşbih vaad Yabancı dil yabancı dil konuşmak yabancı diller Yılan Yılanla konuşmak ölüler Ölülerin konuşması