Rüyada Sidiğini tutmak görmek

Sidiğini tutmak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Sidiğini tutmak : Bir kimsenin rüyasmında sidiğini tutması ve bunu müşkül duruma kadar vardırması, bazan işlerinde acele etmesine ve tutuğu işin yanlışlığına delalet eder.
Zira, sidik ve büyük abdestini tutan kimse kendisine azab etmiş olacağından, bunları defetmediği müddetçe sükun ve rahata kavuşamayacağı tabiidir.
Bazan da su kanallarının kapanacağma delalet eder.
Sidiğini tutmak : Sidiğinin bir kısmını akıtıp diğer bir kısmını tuttuğunu gören kimse, zengin ise-malının bir kısmı elinden çıkar ve zayi olur.

Pratik yeni tabir sistemi: Az işemek Biraz işemek Büyük abdest Böbrek Işemek işeyememek Sidiğini tutmak Sidik Sıçmak