Rüyada Pislik görmek

Pislik ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Çöplük : Rüyada çöplük görmek, mala delalet eder.
Kulak kiri yemek : Bazı tabirciler rüyada kulağının kirini yediğini gören kimse, erkekler ile livatada bulunur, dediler.
Kıçtan kan ve pislik çıkması : Her ne zaman kıçtan kan ve pislik çıktığını görse, çıkan kan ve pisliğin nisbetince ondan mal çıkmasına delalet eder.
Lağum yemek : Taşan şeyden yediğini gören kimse, bağışladığı veya tasadduk ettiği şeyden döner. Yahut tekrar günah işlemeye başlar veyahut harap olan şeyi yer ve onun durumu: «Hediyesinden dönen, kusmuğunu yiyen gibidir.» hadis-i şerifince kustuğu şeyi yiyenin durumu gibi olur.
Tabakhane : Bazen de kaba, sert ve kötü ahlaklı bir kadına veya necasetten sakınmayan zimmiye bir kadına delalet eder.
Tuvaletin taşması : Eğer tuvalet taşıp orada bulunan şeyleri pislemese ve kokusu da olmasa, rüya sahibi için hayırlı bir şeyin meydana çıkmasına, Bazen de maksadmm mümkün olmamasına delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: avret yerinden çıkan pislik Çöp Çöplük Foseblik Hela Hela taşması kalçadan çıkan kan Kan Klozet Koku Kulak kiri Kıç kıçının pis olması Küvet Kötü koku Lağum Lağum taşması Necaset Necaset yemek pis koku Pislik Pislik yemek Tabakhane Tuvalet Tuvalet taşması Tuvaletin taşması