Rüyada Ölüm meleği görmek

Ölüm meleği ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Azrail : Azrail (A.S.)'i görmek, cemiyeti dağıtmaya ve hiç bir kimseyi himayesi altında tutmamaya, hastalanıl ölmesine, binaların yıkılmasına, yangın çıkmasına, korkunç haberlere ve bunlara benzer feryat, figan ve dövünmeyi icap ettiren şeylerin meydana gelmesine delalet eder.
Azrail (A.S.)'i görmek, bazen da borçlara, kazancın durgunluğuna, işsiz kalmaya ve çalışmamaya delalet eder.
Azrail (A.S.)'i görmek hapse, halkı bozmaya, ilmi unutmaya, namaz kılmamaya, zekat vermemeye ve üzerine vacip olan hakları yerine getirmemeye delalet eder.
Azrail (A.S.)'i görmek, ailesinden ayrılmaya, kıtlık olmasına, ziraat ve meyvelerde görülen afetlere delalet eder.
Azrail görmek : Bazı tabirciler, rüyada Azrail (A.S.)'ı gören kimse, lüzumlu olan bir işe girer, dediler.
Bazı tabirciler ise, o kimsenin bu rüyası büyük bir korkudur, dediler.
Azrail olmak : Azrail (A.S.) suretine girdiğini gören kimse, insanlara galip, şanı yüce melikin celladı olur.
Ya da o kimsenin eliyle büyük işler meydana gelir.
Azrail'in elini öpmek : Azrail (A. S.)'in elini öptüğünü gören kimnse, bir mirasa konar.
Azraili öfkeli görmek : Öfkeli bir halde görmek ise, tövbe etmeksizin ölmeye delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Azrail Azrail (a.s.) Azrail olmak Azraile benzemek Can alan melek El El öpmek Kızmak Melek Melekler Sert bakmak Sinirlenmek Öfke Öfkeli bakmak Öfkeli olmak Ölüm meleği Öpmek