Rüyada Namaz görmek

Namaz ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Açık havada öğle namazı : Bir kimse bulutsuz ve açık bir havada, öğle namazı kıldığını ve bununla da sevindiğini görürse, yapacağı bir işte kendisine yardım edilir ve o günün açıklığı kadar mutlu olur.
Cuma namazı : Rüyada görülen Cuma namazı, üzüntü ve kederlerden halas olmaya, neşeye erişmeye, bayram ve mevsimleri müşahedeye ve haccetmeye delalet eder. Çünkü Cuma yoksulların haccıdır.
Cuma namazı : Cuma namazı, borcun bir kısmının azaltıp onunla iktifa etmeye delalet eder.
Cuma namazı kılmak : Cuma namazını kıldığını gören kimse, mal ve rızk talebinde bulunduğu halde bundan imtina ile bir yere yolculuk yapar ve talebine nail olur. Eğer o kimsenin sultanla bir ilişkisi ve yakınlığı varsa, bir şeyle emredilir. Yahut ondan bir ihtiyacın görülmesi istenir, o da buna muvafık olur.
Cuma namazı kılmak : Cuma namazını kıldığını gören kimsenin arzu ve istekleri yerine gelir.
Cünup namaz kılmak : Cünüp olarak namaz kıldığım gören kimse ibadet için yolculuğa çıkar. Bazıları da, o kimsenin dini bozuk olur, dediler.
Dua ezberlemek : Duayı ezberlediğini gören kimse izzet ve keramete nail olur.
Cuma namazını kıldığını gören kimse izzet ve keramete nail olur.
farz namazı kılmak : Rüyada farz namazı kılan kimsenin, velayete veya reisliğe ya da emaneti yahut Allah'ın farz kıldığı şeylerden bir farzı yerine getirmesine, korku ve endişeden kurtulmasına delâlet eder.
Farz namazı tamamlamak : Zira rüyada namazı tamamlamak, arzu ettiği şeyin tamamlanmasına delâlet eder.
Ibrahim a.s mın makamında bulunmak : Bir kimsenin rüyada Ibrahim (A.S.)'ın makamında bulunduğunu veya o tarafa namaz kıldığını görmesi «Orada apaçık alametler ibrahim'in makamı vardır.» (Sûre-i Al-i Imran, ayet 97) mealindeki ayet işaretince, o kimsenin dini koruyan tam bir Müslüman olduğuna ve hacca gideceğine delalet eder.
Kıbleye dönmek : Doğru olarak Kabe tarafına namaz kıldığını gören kimsenin, dininin doğru olduğuna delalet eder.
Mescidi aksada namaz kılmak : Mescid-i Aksa'da Kıbleden başka yöne namaz kıldığını gören hacceder.
Mihtapta namaz kılmak : Bir kimsenin rüyada mihrapta namaz kıldığını görmesi, o kimse için müjdedir. Eğer rüyayı gören kadın ise, erkek bir çocuk doğurur.
Namaz için kıbleyi bulamamak : Rüyada namaz kılmak için yönelecek kıble bilmediğini gören kimse din işleriyle meşgulse, bu işlerde hayrete düşmesine ve kendisi için kasd ve azimsizliğine delalet eder.
Namaz kılmak : Namazını çok kılar, din ve dünyasınca arzu ettiği şeye çabucak nail olur.
Namazda selam vermek : Bir kimse rüyada namazım tamam ederek selam verdiğini görse, o kimse üzüntü ve kederlerden halas olur ve onun hali sevgi ve muhabbete dönüşür.
Namazda tahıyyat okumak : Rüyada «ettahiyyatü» yü okumak, kendisi olmadan nikah sahih olmayan bir veliye veya ortaklar arasında uyulması zaruri olan bir şarta, yahut da bir malı kendisinden üstün olan diğer bir malla değiştirmeye delalet eder.
Namazda yellenmek : Rüyada namazda iken kokusu pis olmayan bir gaz çıktığını gören kimse, ihtiyacını isterken, üzüntü ve kederden kurtulmasını arzu etmekte iken münasebetsiz bir söz söyler ve bu söz üzerine işi müşkül duruma düşer.
Namazı kılmak : Rüyada vaktinde abdestli olarak ayakta, rükû ve secde yaparak kıbleye karşı farz namazı kıldığını gören kimse, hac gibi Allah tarafından farz kılınan bir şeyi veya zulmen birisinden aldığı malıya da birisine yaptığı borcu öder. Yaramaz ve çirkin işlerden sakınır.
Namazı tamamlamamak : Namazı tamamlamadığını görse, memuriyetinden azledilir.
Nurun meydana çıkması : Bir kimse rüyada nurun meydana çıkmasını ve Kur'ânı dinlemek gibi hak olan bir şeyi görmesi veya işitmesi, hidayete tâbi olmaya, batıl ve batıl sahiplerinden kaçınmaya, hastanın ölümüne delâlet eder. Kendi üzerinde olan hakkı eda, yolculuktan dönmeye delâlet eder.
Rüku etmek : Bir kimse rüyada, rüku ettiğini ve Allah için namaz kıldığını görse, Allah Teala Hazretleri için huşuda bulunur.
Teşehhüt : Namazda tahiyyatta oturup, kelime-i şehadeti okuduğunu gören kimse, üzüntü ve kederden kurtulur ve ihtiyacı karşılanır.
Teşehhütte oturmak : Teşehhütte oturduğunu görmek, arzu ve isteklerini Allah'tan istemeye delalet eder ve muradına nail olur. Eğer o kimse üzüntü halinde ise, bu üzüntüden halas olur.
Yatsı vakti : Rüyada yatsı zamanı: «Akşam ağlaya ağlaya babalarına geldiler.» (Sure-i Yusuf, ayet 16) mealindeki ayet işaretince hile yapmaya, yalan söylemeye, fitne çıkmasına ve sonucu belli olmayan bir şeye delalet eder.Bazen de yatsı zamanını görmek: «Akşam, sabah Rabbın hamdı ile (tenzih ve) teşbih et.» (Sure-i Mümin, ayet 55) mealindeki ayet gereğince teşbih, tehlil ve zikre delalet eder.
Öğle namazı : Öğle namazı, yardıma veya gizli olan şeyin meydana çıkmasına delâlet eder.
öğle namazı kılıp bitirmek : Rüyada öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse, maksadına erişir. Dünya ve ahiret işlerinde istediği her şeyde kendisine yardım edilir.

Pratik yeni tabir sistemi: Abdest Abdestli Açık hava Ayakta Bulutsuz camiye gitmek cenabet Cuma Cuma günü Cuma kılmak Cuma namazı Cuma namazı kılmak Cünup namaz kılmak Cünüp Dua Dua etmek Dua ezberlemek Farz Farz namazı Gaz çıkarmak gökyüzü Hak Hak olan şey Hatip Hava Ibadet ibadet etmek Ibrahim a.s Ibrahim peygamber Kabe tarafı Kabe'de ibrahim (a.s.) in makamı Kabeye dönmek kelimei şehadet okumak kokusuz yellenmek kudüste namaz Kuran kuranı dinlemek Kıble Kıbleye dönmek kıbleye dönmemek kıbleyi bilmemek Kıbleyi bulamamak kıbleyi şaşırmak makam Mescid-i aksa mescidde namaz Mihrap Namaz Namaz kılmak namaz kılmak istemek Namaz kılınan yön Namaz selamı Namaz vakti Namaza gitmek namazda gaz çıkarmak namazda kelime-i şehadet okumak namazda ossurmak namazda oturmak namazda selam vermek namazda tahıyyat okumak namazda yellenmek Namazı bitermek namazı bitirmemek namazı yarım bırakmak Nur oruç peygamber makamı Rukü rükua eğilmek Saşıp kalmak Secde Selam vermek Sevinmek tahıyyat tahıyyatta oturmak Teşehhüt yatsı namazı Yatsı vakti Öğle öğle namazı