Rüyada Muhabbet görmek

Muhabbet ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Allah için sevişmek : Rüyada Allah için seviştiğini gören kimse, Allah'ın rahmet ve rızasına nail, günahtan kaçınmaya delalet eder.
Kafirin Allah için seviştiğini görmesi, Müslüman olmasına; eğer bu sevişme Allah için olmazsa, neticesi hiyanet olan bir ortaklık akdetmeye ve velisiz evlenmeye delalet eder.
Allahı sevmek : Rüyada Allah-u Teala Hazretlerine sevgi, dinde istikrara, güzel itikada ve Resulullah'ın sünnetine uymaya delalet eder.
Ateşe girmek : Nitekim ateşe girmek ayrılıktır.
Aşk : Rüyada meydana çıkan aşk ve sevgi üzüntü ve kedere, kötülüğe ve sağırlığa delalet eder.
Aşk : Rüyada meydana çıkan aşk, dince fesad, malca noksanlıktır.
Aşk ve muhabbet : Rüyada aşk ve muhabbet fakirliğe, hasta için ölümüne,
Aşka düşmek : Uyanıklıkta aşka müptela olma ve halkın şefkatini icap ettiren bir şöhrettir.
Aşık olduğunu söylemek : Bir kimse rüyada, aşk ve harislik iddiasında bulunsa, hidayetten sonra sapıklığa düşer Eğer rüyayı gören alim sayılan birisi ise, düzdürme sözlerle insanları fitneye düşürür ve hayır kaidelerini bozar. Rüyayı gören hakir kimse ise kadri ve şanı, yüce, delili açık, din ve dünyaca itikadı artar. Eğer yakında Islam dinine girmişse dininde basiret ve imanında kuvvet hasıl olur.
Birini sevmek : Rüyada birisine düşkün olmak, sevmek, gaflet ve dinde noksanlıktır.
Cennete girmek : Rüyada Cennete girmek, sevgiliye kavuşmak, aşık için maşukuna kavuşmaktır.
Dağlanmak : Rüyada dağlanmak ve yanmak aşktır.
Sevgi : Bazan bt. rüya fani olmaya, açlığa muhtelif hastalıklara yahut tehlikeli uzak yere seyahat etmeye delalet eder.
Sevmek : Bazen de bu rüya uyanıklıkta çocuğa, hanımı boşamaya, mal ve evlatta noksanlığa ve kardeşlerine eziyet etmeye delalet eder.
Ölüm : Bazen de , rüyada ölüm; aşka ve sevgiliden uzaklaşmaya delalet eder. ölümden sonra hayat, aşıkın maşukuna kavuşmasıdır.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağlamak Allahı sevmek Ateş ateşe girmek Aşk aşka düşmek aşkla yanmak aşık olmak Beraber olmak birine düşkün olmak Cennet Cennete girmek Dağlanmak Dostluk Muhabbet sevgi sevilmek Sevişmek Sevmek Sohbet etmek Ölmek Ölüm