Rüyada Korkmak görmek

Korkmak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Atlamak : Rüyada gerek korku ve gerekse çabuk hareketten dolayı bir yerden diğer bir yere atlamak, kişinin canını sıkacak müşkül bir söze delalet eder.
Düşmandan korkmak : Bir kimseyi rüyada düşmanı, kötü bir şeyle korkutsa, o kimse hayra erişir.
Düşmandan korkup titremek : Düşmanı gördüğünde korkarak titrediğini gören kimseye, takat getiremeyeceği bir üzüntü isabet eder.
Kayıptan gelen ses : Bir kimse rüyada, emir, nehiy veya korkutmak ve menetmek yahut müjdeyle ilgili kayıptan bir ses işittiğini görse, bu rüyanın tabiri onun duyduğu gibidir. Bütün sesler de böyledir.
Korkak kişi : Bazan da korkak kimseyi görmek, şecaata ve düşmanını korkutuncaya değin cesaret etmesine delalet eder.
Korkup feryad etmek : Bazı tâbirciler, rüyada korkup feryat etmek, yapmış olduğu zulümlerden meydana gelecek şer ve fesattır, dediler.
Tanınmayan ağaçlar : Bahusus bu ağaçları geceleyin görürse, ancak rüyayı görenin sıcaklıktan dolayı ağaçların gölgesinde gölgelenmesi veya yağmur yahut aslan korkusundan ağaçlara sığınmasının tabiri ise, rızka ve iktidarlı bir kimseye istinad etmeye delâlet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağaç Ağaca çıkmak Ağaçlar Atlamak Bağırmak çekingenlik Düşman düşmandan korkmak Düşmek Emir Feryad etmek Feryat Firar etmek Gaib gaibten müjdelenmek gaibten ses duymak Gece Gölgelenmek Hezimet Kaçmak Kayıptan gelen ses Korkak Korkmak korkudan titremek Koşmak nehiy ses duymak tedirginlik titremek yardım çağırmak ürkeklik ürpermek Zıplamak