Rüyada Kelebek görmek

Kelebek ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Kelebek : Rüyada görülen kelebek, cehalet ve melikin hizmet ve siyasetleriyle tecrübe edilmemiş kimseye delalet eder.
Kelebek : Bazan kelebek görmek, dostluk ve sevgiye ve kendisini helak edecek bir şeye atmasına delalet eder.
Kelebek : Kelebek, ateşperestlere veya: «O gün insanlar yaygın (ve salgın) pervaneler gibi olacak.» (Sûre-î Karia, ayet 4) mealindeki ayeti işaretince, korku ve fer-yad etmeye delalet eder.
Kelebek : Kelebek, sözü büyük, kendisi zayıf ve bayağı bir düşmana delalet eder.
Kelebek : Ziraatçıların kelebek görmesi, işsizlik, sıkıntı, şerli kimselerin ve kötü kadınların kendilerine uygun ve meyletmelerine delalet eder.
Kelebek : Bazan kelebek, ecelinin yaklaştığma ve amelinin nihayet bulmasına delalet eder.
Kelebek : Kelebek, erkek ve kadınların birbirleriyle yarış etmelerine ve resim sanatma düşkün olmalarına delalet eder.
Kelebekler : Lamba, kandil ve mumdan uzakta görülen kelebekler, hayırlarını sarfeden ve serden çekinen kimselere veya kısa ömürlü evlada delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Kandil Kelebek Kelebekler Lamba Mum