Rüyada kazanmak görmek

kazanmak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Galip gelmek : Rüyada galip geldiğini görmek — çok olduğu takdirde — sevinç ve üzüntüden galip gelmesinin gerektirdiği duruma delâlet eder.
Harp kazanmak : Harbi kazandığını gören kimse ticaret ve kazancında faide görür.
Harpten emin olmak : Bazan, dalâletten sonra hidayetle de tâbir edilir. Hassaten, uyanıkken bir korku varsa, rüyada korku emniyet olduğu gibi, eminlik de korkudur.
Suf`a : Rüyada şuf'a talebinde bulunmak, düşmanlar ile sulha, bekar için evlenmeye, akrabalariyle nikahlanmaya, farz olan namazı devamlı kılmaya ve bazen da çocuk ve mala delalet eder.(*) Suf'a Lügatte çift manasındadır. Istilahta ise, satılan veya ivaz şartıyla hibe edilen bir akarı veya bir malı müşteriye veya hibe edilene kaça mal olmuş ise, o miktar ile müşteriden veya satıcıdan ve yahut da hibe edilenden cebren alıp kendine mülk edinmeye denir.

Pratik yeni tabir sistemi: başarmak Cesaret Cihad emin olmak faiz galip gelmek harbetmemek Harpten eminlik kapora kar etmek kazanç kazanmak Korkmamak rüşvet Savaş Savaşı kazanmak Suf'a Yenmek zafer Önalım