Rüyada Kabristan görmek

Kabristan ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Kabirleri açmak : Bir kimse birtakım kabirlere varıp onları açsa, kabirde defnedilmişlerden bazısını ölü, bazısını diri olarak görse, o yerden ölünün çabucak meydana çıkmasına delalet eder.
Kabristan : Rüyada kabristan görmek, va'za, Kur'an okumaya, ağlamaya, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan alakayı kesmeye delalet eder.
Bazan kabristan görmek, alim ve takva sahibi kimselere, melikin emirlerine ve Müslüman askerlerin yiğitlerine delalet eder.
Bazan Islam kabristanı Müslüman askerlerin çadırlarına ve Müslamanların orduyla karşılaşmaya hazırlanmalarına delalet eder.
Bazan da kabristan, zina yapan kadının evine delalet eder.
Zimmetlerin kabristanları bid'ata, gaflete, zamanında bulunan kabristanı görmek kazanca, ganimet malına, esir olmaya, sırları keşfetmeye, şerli ve münafık kimselerin sularına muttali olmaya delalet eder.
Kabristan : Bir kimsenin eline rüyada cahiliyet zamanında olan kabristandan kıymetli bir şey geçmesi kazanç veya ganimet yoluyla helal rızık elde etmeye delalet edeı.
Kabristan : Rüyada kabristan görmek, korkanlar için emniyet, korkusuz halde olanlar için de korkudur.
Kabristanı görmek, korku ve ümide, sapıklıktan soma hidayete dönmeye delalet eder.
Kabristan : Bazan da kabristan ölüme delalet eder. Zira kabristan ölülerin evidir.
Kabristan, tekke : Kabristan, tekke v.s. gibi ibadethaneye, dünya ve masivadan fariğ olmaya, ağlamaya ve mevizelere delalet eder.
Kafir mezarlığı : Müşriklerin kabristanını görmek, üzüntü ve kedere, korkuya, dinde şüpheye, bid'at yerlerine, tenha ve ıssız hapishaneye delalet eder.
Zira kabristan, kendisine gelen cisim ve cesetler için hapistir.

Pratik yeni tabir sistemi: Bulmak Dergah Kabirler Kabristan Kafir mezarlığı Kazıp çıkarmak mezarlar mezarları açmak Mezarlık Müslüman mezarlığı Tekke Türbe