Rüyada gökyüzü görmek

gökyüzü ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Açık havada öğle namazı : Bir kimse bulutsuz ve açık bir havada, öğle namazı kıldığını ve bununla da sevindiğini görürse, yapacağı bir işte kendisine yardım edilir ve o günün açıklığı kadar mutlu olur.
Altıncı Felek : «Altıncı Felek»i gören kimse, ilim ve fazilete erişir ve işlerinde ihtiyatlı ve basiret sahibi olur.
Avucunu göğe açmak : Avucunu göğe doğru açtığını gören kimse, sultanla ilgili bir kimse ise, ona menfaat ve hayır erişir. Eğer avcı ise, çok av avlar. Eğer emlak ve akar sahibi birisi ise, menfaata erişir.
Ayak kemikleri : Ayak kemiklerinden bir kemiğin göğe çıktığını gören kimse, ölür.
Ayın kaybolması : Rüyada ayın kaybolduğunu görse, rüya sahibinin hayır ve serden istediği şeyin zamanının geçtiğine ve neticeye vardığına delalet eder.
Bal yağması : Bir kimse gökten bal yağdığını görse, dine olan bağlılığa" Ve umumi bir berekete delalet eder.

Bir hadisi şerifte «â€” Sanırım ki, sen tekrar eski kocan Rifaa'ya varmak istiyorsun. Fakat (ikinci kocan) Ab-durrahman senin balçağınızdan, sen de onun balçağınızdan tatmadık-ça bu olamaz, (ona varmazsın)» buyurulmuştur.
Beşinci Felek : Rüyada «Beşinci Felek»i gören kimse, melikin harpçisini veya takva sahibi bir adamı görür. Yahut olgun bir adama arkadaş olur.
Birinci Felek : Rüyada «Birinci Felek» (*) de veya ona yakın olduğunu gören kimse, zalim bir emire veya bakana ya da postacıya arkadaş olur.
Bulut : Rüyada bulut, halkın hayat ve kurtuluşu olan Islama delalet eder.
Bulut halkın hayatı kendisiyle devam eden su ve yağmuru yüklü bulunduğundan dolayı Allah-u Teala'nın (C.C.) rahmetine sebeptir.
bazen bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh ve hikmete delalet eder.
bazen bulut, askerlere, halkın mahlukatın yaratılmasına vesile olan suyu yüklenmesinden dolayı arkadaşlara, bazen da yiyecek ve giyecek gibi su ile biten şeyi taşımasından dolayı deveye delalet eder.
bazen da yer ve gökten başka yani rüzgar ile su üzerinde yürüyen gemilere, bazen hamile kadınlara veya yağmura delalet eder.
Çekirge çıkması : Rüyada biryeSrde çekirgenin çıktığını veya eza ve cefa vererek gökte uçtuğunu görmek, o yere inecek kötü bir asker veya zararlı bir yağmurun yağmasına delalet eder.
Dokuzuncu Felek : «Dokuzuncu Felek» i gören kimse, büyük ve kadri yüce bir kimseye arkadaş olur.
Dördüncü Felek : Rüyada «Dördüncü Felek» de olduğunu gören kimse, halifeye ve-^ya yeryüzündeki meliklerin en büyüğüne arkadaş olur. Eğer o kimse buna ehil değilse güzel bir kadınla evlenir.
Dördüncü Felek : «Dördüncü Felek» e döndüğünü gören kimse, bir yere yolculuğa çıkar.
Evini ay ışığı aydınlatması : Bir kimse rüyada gökten ayın evini ışıklandırdığını görse, vezirin hane halkına faydası dokunur.
Felekten dönme : Felekten döndüğünü veya feleklerden bir felek'i gören kimsenin, şanı yüce olur. Ümid ve arzusuna kavuşur. Söhret, devlet ve izzeti artar.
Göğe çıkmak : Bazan da bu rüya, kendisine zulmetmeye delâlet eder.
Göğe çıkmak : Bir kimsenin doğrudan doğruya düz bir şekilde göğe çıktığını görmesi, meşakkattir. Ve bu rüyada hayır yoktur.
Gökte normal ay : Eğer ayı gökte normal şekilde görse, melikin vezirine delalet eder.
Gökten sarkıtılan ip : Gökten sarkıtılan ip, Kur'an'-dır.
Ip görmek, izzet ve mevkidir.
Gökyüzü katları : Bütün bu felekleri gören kimse Allah (C.C.)'a yaklaşır. Söhret ve yüksek bir rütbeye erişir.
Ikinci Felek : «Ikinci Felek» malikin kâtibine delâlet eder.
Onuncu Felek : «Onuncu Felek» i gören kimse, Islâm ülkesinde ise Halifeyi görür. Islâm ülkesinde değilse Melik'i görür veya ona yaklaşır.
Sekizinci Felek : «Sekizinci Felek» i gören kimse, büyük bir melikle karşılaşır ve onunla arkadaşlık eder.
Üçüncü Felek : Rüyada «Üçüncü Felek» de. olduğunu gören kimse, bir veya birkaç kadınlarla evlenmekle şeref kazanır, ve muradına erişir.
Yedinci Felek : «Yedinci Felek» i gören kimse, zengin bir adamla karşılaşır.

Pratik yeni tabir sistemi: Açık hava Atmosfer Avuç Ay Ay ışığı Aya gitmek Aya uçmak Ayak Ayak kemiği Ayak kemikleri Aydınlık Azon tapakası Bal Bal yağması Beşinci Felek Bulut bulutlar Bulutsuz Çekirge Çekirge çıkması Çekirge uçması Çekirgeler Çelik halat Ceres Dua Dua etmek Ev Evren Farz namazı Felek Felekler Fırtına Galaksi Gezegen Gezegenler Göğe açmak Göğe çıkmak Gök gökyüzü Halat Hava Ip Işık Jüpiter Katmanlar Kaybolmak Kemik Kemikler Mars Marsa gitmek Merkür Namaz Neptün Plüton Rüzgar Sarkıtmak Satürn Sema Sevinmek Simşek Teleskop Uranüs Uyaz Uydular Uzay Uzay gemisi Uzay mekiği Uzay roketi Uzay yolculuğu Uzaya çıkmak Uzaya gitmek Uzayda gezmek Uzaylı Venüs Yağmur Yitirmek Yıldırım Yıldızlara gitmek Yörünge Yörüngeler Öğle öğle namazı