Rüyada Giymek görmek

Giymek ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Âlim elbisesi : Âlim elbisesi ilim ve ameldir.
Altından bir şey giymek : Altından bir şey giydiğini gören kimse kendisinin dengi olmayan birisi ile evlenmekle akrabalık kurar.
Beyaz elbise : Beyaz elbise heybet, vakar ve övünmektir.
Beyaz elbise giymek : Siyah elbise yerine beyaz elbise giyse, o kimsenin kıymeti yüce ve rızkı çok olur.
Birşey giymek : Rüyada bir şeyi giymek, «Su sırlar hakkında Allah'tan kürkün. Bir kişi bir sırrı, gizlediği zaman, Allah ridasmı o kimseye giydirir. Eğer sakladığı sır bayırsa mükâfatı hayır, serse cezası da serdir.» hadîsinin işaret ettiğine göre, rüya sahibinin iş ve durumuna delâlet eder.
Düğmeli elbise : Düğmeli elbise şiddete veya kaybolmakla dağılmış şeyleri toplamaya veya bekâr kimse için evlenmeye delâlet eder.
Elbise adı : Çok kere giydiği elbisesinin ismi müzekkerse, erkeklere, müennesse, kadınlara delâlet eder.
Elbise giymek : Bir kimsenin rüyada üzerine giydiği elbise de uğursuzluğa delâlet eden bir şey bulunmadığı takdirde tâbirce yenisi eskisinden hayırlıdır.
Erkek elbisesi giyen kız : erkeklere mahsus elbisenin de bekâr kadınlar üzerinde görülmesi, o elbisenin miktarınca kocaya delâlet eder.
Giydiği gömleği yırtmak : Rüyada bir gömlek giydiğini ve sonradan o gömleği yırttığını gören kimse, hanımına ihtiyacı kalmaz.

Eğer o gömlek sökülüp dikişi ayrılsa, hanımı veya ortağı o kimseden ayrılır.
Gömlek Giymek : Rüyada bir adamın gömlek giymesi: «Onlar sizin için siz de onlar için birer libassınız.» (Sûre-i Bakara, âyet 87.) mealindeki âyetin işaret ettiğine göre, o adamın evleneceği kadına

kadının gömlek giymesi, onun evleneceği kocaya delâlet eder.
Iplikli elbise : Iplikli elbise izzet, yücelik ve rütbedir.
Kadın elbisesi giyen erkek : Kadınlara mahsus elbiselerin bekâr erkekler üzerinde görülmesi, o elbisenin miktarınca kadına,
Külahı ters giymek : Rüyada külahı tersine giymek amirinin o kimseye kızmasına delalet eder. Eğer başına giydiği şey salih kimselerin giydiği külah gibi olursa, o kimsenin salih kimselere benzemesine ve onların eserlerini karıştırıp mütalaa etmesine delalet eder.
Sarık sarmak : Rüyada sarığı ayağına sardığını veya ayakkabısını başına giydiğini gören kimse, musibet ve belâya düşer.
Tasavvufcuların elbisesi : Tasavvufcuların elbisesi zühd ve takvadır.
Tüccar elbisesi : Ticaretçi-lerin elbisesi çetinlik ve meşakkattir.Görülen elbise iyi kumaşlardansa işsizlik ve tembelliktir. Çünkü onlar işsiz zamanlarında güzel elbise giyerler.
Yeni ve geniş gömlek : Bir kadının rüyada yeni ve geniş bir gömlek giydiğini görmesi, " onun veya kocasının din ve dünyaca olan iyi haline delâlet eder.
Yönetici elbisesi : Melik yahut vezir ya da emirlerin elbiseleri harptir.

Pratik yeni tabir sistemi: Adamın gömlek giymesi Âlim elbisesi Altın Altın ve altın lira Ayak Ayakkabı Bakire Başbakan elbisesi Bekar erkek Bekar kadın beyaz beyaz cübbe Beyaz elbise Birşey giymek Cumhurbaşkanı elbisesi Cübbe Derviş elbisesi Doktor elbisesi Doktor kıyafeti Düğmeli elbise Elbise Elbise adı Elbise giymek Elbise yırtmak Erkeğin gömlek giymesi Erkek elbisesi Esnaf elbisesi Geniş gömlek Giyinmek Giymek Gömlek Gömlek giymek Gömlek yırtmak Hatip Iplikli elbise Iyi kumaş Kadın Kadın elbisesi Kadının gömlek giymesi Kaliteli kumaş Komiser elbisesi Komutan elbisesi Kumaş Külah külah giymek Kıyafet Kız Profosör elbisesi Sarık sarmak Ters giymek Tüccar elbisesi Yeni gömlek Üniforma Yırtmak Yönetici elbisesi Öğretmen elbisesi şapkayı ters takmak