Rüyada Fakih görmek

Fakih ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Fakih : Rüyada fakih görmek, zekâ, çahşmak ve öğrenmekte bulunduğu ilim ve fenni lâyıkiyla anlamaya delâlet eder.
Fakih : Bazan fakih görmek, iç hastalıklarını giderecek şeye delâlet eder.
Fakih : Rüyada fakih gören kimse, asi ve günahkâr ise, tevbe ve istiğfar suretiyle Allah (C.C.)'a yönelir. Cahil ise hidayete erer. Kâfir ise Müslüman olur. Nitekim Peygamberimiz (S.A.V.) bir hadîsinde: «Allah her kime büyük bir hayır nıurad ederse onu dinde fakih yapar.» buyurmuşlardır.
Mezhep değiştirmek : Safiî mezhebinde olan bir kimse başka bir mezhebe geçtiğini görse, dinde ruhsat tarafına gider. Veya birisinden ödünç alır. Yahut ahd ve vadini yerine getirmekten usanır. Ya da hocası aleyhinde fitne uyandırır veyahut bir yerden diğer bir yere, veya zevceden diğer bir zevceye geçer.

Pratik yeni tabir sistemi: Alim dekan doçent Fakih fıkıh alimi hoca ilahiyatçı Mezhep mezhep değiştirmek profesör veli zahit Öğretmen şafii mezhebi