Rüyada Eşyanın değişmesi görmek

Eşyanın değişmesi ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Çocuk olmak : Çocuk olduğunu görmekte hayır yoktur. Çünkü o nefsine uyarak cehalete düşer.
Değişim : Rüyada varlıkların bilindikleri halden diğer bir hale girmeleri, mesela kilisenin camiye, kuru ağacın meyve veren bir ağaca döndüğünü görmek, rütbe sahiplerinin hallerinin değişmesine, rüya sahibinin gördüğü değişiklik nisbetince, dünyanın hayırdan şer'e veya serden hayıra dönmesine delalet eder.
Azaların cevherinden şahısların suretlerinden değişmesi de böyledir.
Genç olmak : Ihtiyar kadını genç olarak gören kimse fakirse zengin olur. Dünya kendisine yüz çevirmişse yeniden ona döner. Hasta ise hastalığından Iyilik bulur. Kendisinin taze ve güzel bir ağaç dalı olduğunu görse, yakında ölür.
Ihtiyar olmak : Genç bir kadın rüyasında ihtiyar olduğunu görse, dince dünyası iyi olur.
Kadın gibi olmak : Kadın gibi tenasül uzvu olduğunu görene zillet isabet eder.
Kadın olmak : Kadının şekil ve zinetinde olduğunu gören kimseye bir zillet, bela ve hakirlik isabet eder. Tekrar kendi haline dönmesinde ise böyle değildir.
Kısalmak : Kısaldığını gören evini, hayvanını yahut istifade ettiği her hangi bir şeyini satar. Bazan da öleceğinden korkulur.
Uzanmak : Rüyada uzandığını görenin ömrü uzun olur. Mal ve çocuğa nail olur.
Yaşlanmak : Rüyada otuz yaşını aştığını, saç ve sakalının ağardığını görse, halbuki kendisi böyle olmasa, o kimsenin dininde salahına, kendisinin vakar ve şerefinin ziyadeliğine delalet eder.
Özürlü olmak : Yaratılıştan bir şeyini noksan olarak görenin dünyasında noksanlık olmaya delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağaç Anneanne olmak Babaanne olmak Büyümek Cami Çocuk olmak Çocukluk Değişiklik Değişim Dilsiz olmak Dönme olmak Engelli olmak Eşyanın değişmesi Genç olmak Gençleşmek Güzelleşmek Göğüslerin çıkması Ihtiyar olmak Ihtiyarlamak Kadın gibi olmak Kadın olmak Kadın organının olması Kadın şekline girmek Kadınlaşmak Kilise Kocakadın olmak Kuru ağaç Küçülmek Kısalmak Kör olmak Memelerin çıkması Nine olmak Saç ağarması Sağır olmak Sakal ağarması Sakat olmak Sekil değişmesi Uzanmak Yaşlanmak Yaşlı olmak Özürlü olmak