Rüyada Düşmek görmek

Düşmek ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Ağaçtan düşmek : Ağaçtan düşüp iki eli ve ayağının kırıldığını gören helak olmaya yaklaşır, bir belaya girer, fakat sonra bundan halas olur.
Arabaya yapışmak : Bineceği arabaya yapışmış veya onun arkasına düştüğünü gören kimse, sultana uyar ve arabaya yapışarak aldığı kuvvet miktarı sultandan kuvvet alır.
Atlamak : Rüyada gerek korku ve gerekse çabuk hareketten dolayı bir yerden diğer bir yere atlamak, kişinin canını sıkacak müşkül bir söze delalet eder.
Ayağının kayması : Çamurda veya ıslak bir yerde ayağının kaydığını görse, din ve dünya işlerinin birisinden ayrılır. Bazen de düşmesi, söyleyeceği bir sözde hataya düşmesine delalet eder.
Ayağının sürçmesi : Bir kimse rüyada ayağının baş parmağının sürçtüğünü ve yere düştüğünü görse, o kimse üzerinde fazla borç yığılır.
Ayak kayması : Bazan rüyada ayak kayması, rüya sahibinin kazancının gitmesine, bazan da ilim talep edenin hata ve unutkanlığma delalet eder.
Aşağı düşmek : Kendisinin yüksek bir yerden aşağıya düştüğünü görse, bir şey almayı ümid ettiği bir kimseden ümidini keser.
Ceviz ağacından düşmek : Ceviz ağacından düşüp öldüğünü gören kimse, kaba bir adamın veya melikin kapısı önünde öldürülür.
Derin suya düşmek : Rüyada derin bir suya düştüğünü ve tam dibine kavuşamadığını gören kimse, pek fazla dünyalık elde ederek zengin olur. Çünkü dünya derin bir denizdir.
Seytanın düşürmesi : Bir kimse rüyada şeytanın kendisini düşürüp aklını gidererek saralı yaptığını görse, o kimse faiz yer.
Tepeden düşmek : Eğer rüyada sarp bir yokuşun zirvesinden ta dibine kadar düştüğünü görse, o kimsenin kadir ve şanının düşmesine veya bulunduğu durumun kendisinden gitmesine yahut dininden dönmesine ya da önceki haline dönmesine delalet eder.
Tuvalete düşmek : Ayak yoluna düştüğünü ve ondan çıkmadığını gören kimse, hapsedilir.
Uçurtma Düşmesi : Rüyada evinin üzerine uçurtma düştüğünü görse, o kimsenin evine sihir yapılır.
Yüzüstü düşmek : Rüyada yüzüstü düşmek: «Kimde fena (bir amel) ile gelirse yüzleri ateşte sürtülür» ( Sure-i Nemi, ayet 90.) mealindeki ayet gereğince rüya sahibinin doğru yolu terkederek sapıklığa düşmesine delalet eder.
Yüzüstü düşmek : Kendisini yüz üstü düştüğünü görmesi karındaki hastalıklarla tabir edilir. Rüyayı gören kadın ise, kocasından yüz çevirerek kaçma yollarını arar.

Pratik yeni tabir sistemi: Abdesthane Ağaçtan düşmek Akılsız Akılsızlık Araba Araba binmek Arabadan düşmek Atlamak ayağının kayması Ayağının takılması Ayak ayak kırılması Ayak parmağı Ayak yolu başparmak Çamur çamura düşmek Ceviz ceviz ağacı Dağdan düşmek Deli olmak denize düşmek Dil sürçmesi Düşmek El kırılması Ev Firar etmek göle düşmek Hasta olmak havuza düşmek Hela Intihar etmek Ip ile aşağı sarkmak Kaçmak Kayalardan düşmek kaymak Korkmak Koşmak Lavoba parmağın takılması Sakat kalmak Sakatlanmak Sara olmak Sarp yokuş sendelemek Seytan Seytana uymak Su Suya düşmek Sürçmek takılmak Tepeden düşmek Tuvalet Tuvalete düşmek tuzağa düşmek Tuzak Uçurtma Uçurum Uçurumdan düşmek Yapışmak Yere düşmek Yuvarlanmak yüksekten düşmek Yüz yüzü yere sürtülmek Yüzüstü düşmek Yüzüstü dönmek Zıplamak Ölmek Özürlü olmak