Rüyada Deri görmek

Deri ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

deri ve cild : Rüyada deri ve cild, insan ve gayrisi için muhafaza ve korunmaktan ibarettir.
Deride güzellik : Rüyada görülen cismin güzelliği ve semizliği yüceliğe ve düşmanlara galip gelmeye delalet eder.
Derisinin yüzülmesi : Derisinin yüzüldüğünü gören kimse, hasta ise ölür. Sıhhatli ise fakirleşir ve rüsva olur.
Güzel deri : Bir kimse rüyada derisinin güzel olduğunu görse, hayra, rahata ve hastalıklardan kurtulmaya delalet eder.
Hayvanın sırtına palan vurmak : Rüyada hayvanın sırtına palan vurmak, güzel eşyaya, yolculuğa, bir yerden diğer bir yere rahat gitmeye, ağaçsız safi deriden eğer ve palan, zengin bir kavimden olan hür bir kadına delâlet eder.
Insan cildi : Insanın rüyada gördüğü cild ve derisi insanın örtüsü, ölümünden ve sağlığından geri bıraktığı maldır.
Insan cildi : Insan için cild, baba ve anasından, sultan ve malından, ev ve elbisesinden, hanım ve arazisinden sıhhat ve hastalığından, ibadet, iman ve şirkinden ibarettir.
Insan cildi : bazen da insanın cildi, onun düşmanına ve kendisine söz götürüp getiren dostuna delalet eder. Çünkü cild, kıyamet günü sahibine sehadetlik yapar.
bazen cild, sabra ve işlerdeki güçlüğe metanet ve cesaret göstermeye delalet eder.
Kuyruk : Koç kuyruğu gibi kuyruğunun olduğunu gören kimsenin rızıklı bir çocuğu olur ve kendisi de bu çocuk sayesinde bol geçime kavuşur.
Sağlam beden : Rüyada bedenini sağlam ve şişman görmesi, rüya sahibinin din ve imanının kuvvetli olmasına delalet eder.
Sığır derisinden yapılmış kalkan : Insanın rüyada sığır derisinden gördüğü kalkan, ihtiyatla beraber zırhın delalet ettiği şeydir.
Tabakhane : Rüyada tabakhane görmenin tabiri "Mezbaha" görmenin tabiri gibidir. Çünkü tabakhanede de su, pis koku ve yüzülmüş deri bulunur.
Vücudu : Cesedini demirden yahut çamurdan yapılmış çanak ve çömlekten olduğunu görse vefat eder.
Vücuttaki fazlalık : Zarar vermeksizin vücudunda fazlalık gören kimsenin, nimeti ziyadeleşir.
Yumuşak derili balık : Derisi yumuşak olan balık, birisini aldatmak isteyen için hayra delalet eder. O şahıs işini gizli tutar ve halkın malını hile ile alır. Bu rüya diğer insanlar hakkında iş ve maksatlarının düğümlenmesine, gecikmesine ve işlerinde tembellik ve gevşeklik göstermeye delalet eder.
Yılan derisi gibi olması : Eğer kendi cesedinin yılan cesedi gibi olduğunu görse, düşmanlığından gizleyip sakladığı şeyi açıklar.

Pratik yeni tabir sistemi: Balık Balık derisi Balık pulu Beden Çamur vücut Çanak vücut Ceset Cild Cisim Çömlek vücut Demir beden Demir vücut Deri deri eğer deri işlemek Deri kalkan deri palan deri semer deri tabaklamak Deri yüzülmesi Fazlalık Güçlü olmak Güzel deri Güzellik Hayvan Hayvan kuyruğu Hayvanın sırtına palan vurmak Insan Insan bedeni Insan cildi Insan derisi Insan kuyruğu Insan vücudu kalkan Kaslı olmak Kaslı vücut Koç kuyruğu koruyucu Kuvvetli olmak Kuvvetli vücut Kuyruğu olması Kuyruk Mezbaha Palan Sağlam beden Sağlam vucüt Semer Sişman Sişman beden Sişman vucüt Sığır derisi Tabakhane Vücut Yumuşak deri Yılan yılan derisi Yüzülme zırh