Rüyada Ceviz görmek

Ceviz ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Ağaçtan düşmek : Ağaçtan düşüp iki eli ve ayağının kırıldığını gören helak olmaya yaklaşır, bir belaya girer, fakat sonra bundan halas olur.
Ceviz : Rüyada ceviz, hazine edilmiş maldır.
Ceviz : Ceviz, güçlük ve zahmetle kazanılan bir malın semeresidir. Zira ceviz, ancak kırıldıktan sonra yenir ve sıkılarak yağ çıkarılır.
ceviz ağacı : Rüyada görülen ceviz ağacı, arap olmayan cimri, uğursuz, çetin ve artan mala sahip bir kimsedir.
Ceviz ağacına çıkmak : Ceviz ağacı üzerinde olduğunu gören kimse, yukarıda vasfolunduğu gibi kaba ve arap olmayan bir kimseye yaslanır. Eğer ağaçtan indiğini görse, yaslanıp güvendiği o kimse ile aralarında olan işi tamamlanmaz.
Ceviz ağacından düşmek : Ceviz ağacından düşüp öldüğünü gören kimse, kaba bir adamın veya melikin kapısı önünde öldürülür.
Ceviz ağacını köklemek : Ceviz ağacını kökünden çıkardığını gören, arap olmayan bir insanı öldürür.
Ceviz ağacının kırılması : Ceviz ağacının kırıldığını görse, o kaba adamın ve ondan düşenin — eğer öldüğünü görürse— helak olmaları ile tabir edilir. Eğer ölmediyse, kurtulur.
Ceviz kabuğu yemek : Cevizin, kabuğunu yediğini gören kimse cimri bir adamı çekiştirir.
ceviz oynamak : Rüyada ceviz oynamak, kendisine sulh ve rahatlık takip edecek düşmanlığa delalet eder.
Ceviz serpmek : Hanımını, kendisine ceviz serptiğini gören kimsenin elbiseleri hanımı tarafından yakılır.
Ceviz sürtmesi : Cevizlerin birbirlerine sürtülmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddettir.
Ceviz toplamak : Bir bostanda ceviz toplayıp biriktirdiğini gören kimseye bir kadın tarafından mal gelir. Eğer gördüğü cevizin kabuğu soyulmuş ise, kendisine kifayet edecek derecede rızıklanır.
Cevizden yağ çıkarmak : Cevizi sıkıp yağ çıkaran kimseyi görmek, zahmetli, meşakkatli ve büyüyen mal sahibi kimseye delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Ağaç Ağaç kesmek Ağaç kırılması ağaç kökü Ağaca çıkmak Ağaçlar Ağaçtan düşmek Ağaçtan inmek ayak kırılması Biriktirmek Ceviz ceviz ağacı ceviz atmak Ceviz biriktirmek ceviz çekmek Ceviz dalı Ceviz kabuğu Ceviz kabuğu yemek ceviz oynamak Ceviz serpmek Ceviz sesi ceviz sıkmak Ceviz toplamak ceviz yağı Ceviz yemek Çıkarmak Dal kırmak Dal kırılması Düşmek El kırılması Kabuk Kabuk yemek Kabuklu ceviz Kabuksuz ceviz Kırılmak Köklemek Meyvalar Meyve Oyun oynamak Sakat kalmak Sakatlanmak Serpmek Ses Soyulmuş ceviz Sıkıcı Sürtmek sürtünme Toplamak yağ çıkarmak Ölmek Özürlü olmak