Rüyada Çağrılmak görmek

Çağrılmak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Çağrılmak : Rüyada birisi tarafından çağrıldığını gören kimse, rezil kimselerle sohbet eder.
Çağırıcı : Rüyada nida edip çağıran birisini işitmek: «(Sanki) onlar uzak bir yerden çağrıyorlardır.» (*) mealindeki âyet işaretince yolculuğa delâlet eder.
Kalabalıkla çağrılmak : Rüyada kabalıkla anıldığını gören kimse, vali veya mütevelli ise: «Eğer (bilfarz) kaba, katı yürekli olsaydın onlar tarafından her halde dağılıp gitmişlerdi bile» (Sûre-i Al.i lmran, ayet 159.) mealindeki ayet gereğince, valilikten veya mütevellilikten alınırlar.
Vadiden çağrılmak : Kendisine bir vadi tarafından nida edilen kimse büyük bir memuriyete nail olur.
Yemeğe çağrılmak : Ancak domuz gibi yenmesi helâl olmayan veya yenmesi helâl olan bir şeye çağırdığını görse, o zaman bu rüya hayrı ifşa etmeye delâlet eder.(*) Sure-i Fussilet, ayet 44.

Pratik yeni tabir sistemi: bağıran adam Bağırmak Çağrılmak Çağırmak Çağırıcı Dağ Domuz eti helal şeyler Kabalık kalabalıkta bulunmak kalabalıkta çağrılmak koyun eti Nida etmek Ova tellal Vadi Yayla