Rüyada Beygir görmek

Beygir ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Beygir : Rüyada beygir insanın sa'y ve gayretidir.
Beygirlerin büyükleri dünya işlerinin faziletlisidir.
Denilmiştir ki: Beygir, kadın ve zevcedir.
Bundan dolayı bir kimse beygirle uğraştığını fakat onu tutamadığını görse, o kimsenin hanımının zalim ve şerli olmasına delalet eder.
Beygir : Bazı tabirciler de, beygir, yolculuktur, demişlerdir.
Beygir konuşması : Rüyada beygirinin konuştuğunu görse, hanımı tarafından mala nail olur ve şanı yücelir.
Beygir sırtında gitmek : Bundan dolayı bir kimse beygirin sırtında gittiğini görse uzak bir yere yolculuk yapar ve hanımı tarafından hayra nail olur.
Beygir ısırması : Beygirinin kendisini ısırdığını görse, hanımı kendisine hainlik eder ve hakkında riayetsizlik göstermeğe devam eder.
Beygir yuvarlanması : Beygirinin toprakta ve çöplükte yuvarlandığını görse o kimsenin çalışma ve, gayreti fazla olur ve malı da ziyadeleşir.
Beygir ölmesi : Beygirinin öldüğünü gören kimsenin hanımı ölür.
Beygirin çalınması : Bir kimsenin beygiri çalınsa, o adam hanımını boşar.
Beygirin cinsel ilişkisi : Beygirinin cima ettiğim gören kimse, zevcesine meşru bir şekilde hizmette bulunur ve zevcesi de bu hizmetten dolayı kendisine teşekkür etmez ve razı da olmaz.
Beygirin zayi olması : Beygirinin zayi olduğunu gören kimse, hanımı hakkında kötülük ve bühtan eder.
Beygirinin suda boğulması : Beygirinin suda boğulduğunu gören kimse ölür .ve onun üzerine gelecek bir beladan korkulur.
Beygirle uçmak : Beygirine binip yer ile gök arasına uçtuğunu görse, hanımıyla beraber bir yolculuğa çıkar ve kadr-u kıymetleri yüksek olur.

Pratik yeni tabir sistemi: At At ısırması Beygir Beygir binmek Beygir konuşması Beygir ısırması Beygir ölmesi Beygirin çalınması Beygirle uçmak Boğulmak Çaldırmak Çalınmak Cima Cinsel ilişki Çöplük Gökte uçmak Hayvan Hayvan konuşması Hayvanlar Hırsızlık Katır kaybetmek Konuşmak Suda boğulmak Toprak Toprakta yuvarlanmak Uçmak Yuvarlanmak Zayi olmak Ölmek