Rüyada Ayetler görmek

Ayetler ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Azab ayeti okumak : Aynı şekilde azab ayetini okuyup, rahmet ayetine gelince okuyamadığını gören, şiddet içerisinde kalır.
Besmele : Besmele, dalaletten sonra hidayete de delalet eder.
Elleri üzerine yazmak : Kur'andan bir parça veya başka bir şeyi elleri üzerine yazmak ve onu mahvetmekte yine böyle tabir edilir.
bazen da bu rüya, rüyayı gören kimsenin vücudunda meydana gelen bir derdin veya müşteki olduğu şeyin artmasına delalet eder.
Nitekim rivayet edilir ki, Hz. Hasan b. Ali (R.A.) alnı üzerinde (Vedduha) sûresinin yazılı olduğunu görüp bunu Said Ibn Musay-yeb (R.A.)
Ikab ayeti : ayet ikab ayeti ise o adam Allah'ın azabındadır.
Korkutucu ayet : Eğer ayet korkutucu, rüyayı gören de hayatta ise onu kötü şeylerden kaçındırır.
Kuran sureleri : Ekseriya ölüler üzerine okunan Kur'an sûrelerini rüyada da hastanın üzerine okumak, hastanın ölümüne, hastalığın gitmesi için okunan sûreleri okumak sevince, ferahlığa, rızka Kur'an okuyan bir çocuğunun olacağma delalet eder.
Müjde ayeti : Müjdeleyici ayet ise, rüyayı göreni hayırla müjdeler.
Rahmet ayeti : Eğer ayet rahmet ayeti, okuyan da ölü ise, o adam Allah'ın rahmetindedir.
Rahmet ayeti okumak : Bir kimse rüyada (rahmet) ayetini okuduğunu ve azab ayetine geldiğinde kendisine azab ayetinin okunması çetinleştiğini görse, ferahlığa kavuşur.
Suhuf : Suhuf görmek, ilim, hidayet ve doğru haberlere de delalet eder.(*) Allah'ın dört kitaptan başka Cebrail vasıtasiyle bazı peygamberlere yolladığı yüz emirdir. Bunlardan 10 suhuf Hz. Adem'e, 50 suhuf Hz. Sit'e 30 suhuf Hz. ldris'e, 10 suhuf Hz. Ibrahim'e verilmiştir.

Pratik yeni tabir sistemi: Ayet ayet okumak Ayetler Azab ayeti azab ayeti okumak azap ayeti Besmele Besmele çekmek Besmele okumak Besmele silmek Besmele-i şerife Bismillah Bismillah demek cebir ayeti cebr ayeti El Ele yazmak Eller Euzü Euzü besmele Ikab ayeti Korkutucu ayet Kuran Kuran ayeti Kuran ayetleri Kuran sureleri Kuran suresi Kıraat mübarek kitablar Müjde müjde ayeti müjdeleyici ayet Okumak rahmet Rahmet ayeti Rahmet ayeti okumak Sahifeler Suhuf Sureler Yazmak