Rüyada ayet okumak görmek

ayet okumak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Furkan süresindeki secde ayetini okumak : Sure-i Furkan'daki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, ibadetten usanmaya ve masiyete yönelmeye hatada bulunan kimsenin Allabü Teala hakkında hüsn-i zannına ve güzel itikadına delalet eder.
Hac süresindeki secde ayetlerini okumak : Sure-i Hacdaki evvelki secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, bulunduğu gaflet sebebiyle nasihatla korkutulmasına delalet eder. Ikinci secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, onu itaata teşvik etmeye ve iyilikle emr, kötülükten nehy etmeye delalet eder.
Isra süresindeki secde ayetini okumak : Sure-i Isradaki secde ayetini okumakla secde ettiğini görse, Allahü Teala Hazretlerinden (C.C.) korkmasından dolayı çok ağlamasına ve O'nu zikretmesine delalet eder.
Meryem süresindeki secde ayetini okumak : Sure-i Meryem'deki secde ayetini okumakla secde ettiğini görse, nimete, bolluğa, dünya ve ahiretce yüksekliğe nail olmaya delalet eder. Ancak onun makamına geçmeye layık olmayan çocuk ve vasiden birisini kendisine halef bırakan kimse bu tabirden müstesnadır.
Neml süresindeki secde ayetini okumak : Sure-i Neml'deki secde ayetini okuyarak secde etse, isminin yüceliğine ve bid'at sahibi kimselerin yanında iyilikle şöhret bulmaya, meliklerin yanında sözünün geçerliliğine, doğruluğuna ve fahiş söz nakletmesine delalet eder.
Rahmet ayeti okumak : Bir kimse rüyada (rahmet) ayetini okuduğunu ve azab ayetine geldiğinde kendisine azab ayetinin okunması çetinleştiğini görse, ferahlığa kavuşur.

Pratik yeni tabir sistemi: ayet okumak Ayetler Furkan süresi hac süresi iki ayet okumak Isra süresi meryem süresi Neml süresi Rahmet ayeti Rahmet ayeti okumak secde ayeti Secde etmek Secde-i tilavet tilavet secdesi