Rüyada Yıldız kayması görmek

Yıldız kayması ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Merihin yere inmesi : Merihin yukardan aşağı indiğini, uğursuz veya yanar vaziyette bulunduğunu görse, yangm çıkmasına, zulme, kapalı şeylerin açılmasına, kadınları boşamaya ve evlerin yıkılmasına delalet eder.
Yedi yıldızın düşmesi : Bu yıldızların hepsinin düştüğünü görmek, o şehrin alimlerinin vefatına delalet eder.
Ülker yıldızının yere düşmesi : Ülker yıldızının yere düştüğünü görmek, o sene içerisinde koyun ve sığır gibi hayvanatın helak ve telefine ve meyvelerin az olmasına delalet eder.Sanatkarın rüyasında Ülker yıldızını görmesi, sanatının revaç ve sağlam olacağına delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: Ay düşmesi gezegen düşmesi Marsın yere inmesi Merih Yedi yıldız Ülker yıldızı yıldız yıldız düşmesi Yıldız kayması yıldızların yere inmesi