Rüyada yaşlı adam görmek

yaşlı adam ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Ihtiyar kafir : Bir kimse rüyada ihtiyar bir kafir görse, o kafir onun düşmanlığı açık eski bir düşmanıdır.
Müslüman yabanci ihtiyar : Eğer Müslüman biri olursa, o kimse o vefasız dostunun şerrinden emin olur.
Sevdiği yabancı ihtiyar : Eğer ihtiyarı gördüğünde ondan hoşlansa ve onu sevse, o kimsenin dostu ona öğüt verir, o da öğüdünü kabul eder, din ve dünyaca dostuna muvafakat eder.
Sevmediği yabancı yaşlı adam : Bir kimse rüyada tanımadığı ihtiyar bir adamı görse ve gördüğünde de o ihtiyarı sevmese ve ondan hoşlanmasa, o kimsenin kendisine öğüt ve nasihat eden bir dostu zuhur eder. Ancak, o kimse, o dostuna buğzedip onun nasihatini kabul etmez.
Sırtına kazık çakılması : Bir kimse rüyada yaşlı bir adamın kendisinin sırtına bir kazık veya bir çivi kaktığını görse, o kimsenin neslinden bir melik veya melike benzer birisi yahut seyyid ve zamanın teki olacak bir alim çıkar.
yaşlı adam : Rüyada görülen ve tanınmayan yaşlı adam, eğer kuvvetli olursa, rüya sahibinin kuvvetine delalet eder.
Eğer zayıf olursa ve onu da hangi şekilde görürse görsün, yani görünüşü ister çirkin isterse güzel olsun, rüya sahibinin çalışması, o şekilde olur.
Yaşlı adam kendi süzerse : Tanımadığı yaşlı bir adamın yukarıdan aşağıya doğru kendisine baktığını görse, rüya sahibinin hayırlı bir iş yapmaya kadir olduğuna delalet eder.
yaşlı adama takılmak : Tanımadığı yaşlı bir adama uyup arkasından gittiğini gören kimse, hayra uyar ve bolluğa erişir.

Pratik yeni tabir sistemi: Adam incelemek Beğenmemek Çivi çivi batması Güçlü ihtiyar Hoşlanmak Hoşlanmamak Ihtiyar ihtiyar adam Kafir Kazık Kuvvetli ihtiyar peşinden gitmek Sevmek Sevmemek sırtına çivi çakılması Süzmek Takip etmek Tanınmayan ihtiyar adam Yabancı ihtiyar Yaşlı yaşlı adam Zayıf ihtiyar