Rüyada vücuttan kan akması görmek

vücuttan kan akması ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Boynundan kan akması : Boynundan demir ile kan akıtıldığını gören kimse hasta ise doktor elinden şifa bulur. Eğer borcu dolayısiyle kendisinden bir mal talep ediliyorsa, hakim huzurunda onu öder.Nikahlanmayı arzu ediyorsa, bir kadınla evlenir ve nikah katibi onun üzerine nafaka vesaire için bir vesika yazar ve kendisinden çıkan kan miktarınca nafaka verir. Bunlar da olmazsa kumaş v.s. gibi şeyler alır, satar. Yahut borçla bir şeyi alır veya bir borç muamelesinde bulunur ve onun üzerine bazı şartlar yazılır.

Pratik yeni tabir sistemi: boynunun kanaması Boyun Demir demir keski Iğneci vücuttan kan akması