Rüyada Koyun görmek

Koyun ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Boğazlamak : Rüyada boğazlamak, nikaha da delalet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada güvercin ve koyun gibi şeyleri boğazladığım görse, o kimse evlenir.
Dişi koyun : Rüyada görülen dişi koyun, şerefli, zengin ve saygı değer bir kadındır.
Dişi koyun boğazlamak : Etini yemek için dişi bir koyun boğazladığını gören kimse, maksadına nail olur.
Dişi koyun boğazlamak : Etini yemek istemeksizin dişi koyunu boğazladığını gören kimse, bir kızla evlenir.
Dişi koyun eti yemek : Rüyada dişi koyun eti yediğini gören kimse, bir kadına varis olur.
Dişi koyunun kaybolması : Dişi koyunun evinden çıktığını veya kaybolduğunu yahut çalındığını gören kimse, hanımından ayrılır.
Dişi koyunun koç olması : Bir kimse dişi koyunun koç olduğunu görse, o kimsenin hanımı hamile kalmaz.
Dişi koyunun sütü ve yünü : Dişi koyunun yünü ve sütü maldır. Dişi koyunun kendi evine girdiğini gören kimse, o sene bolluğa nail olur.
Evinde diş koyun olması : Bir kimse rüyada evinde bir dişi koyunun bulunduğunu görse, o kimsenin kavuşacağı bolluk bir seneye, eğer koyun yüklü ise, o kimsenin o sene de toplanmasını arzu ve ümit edeceği mala delalet eder.
Koyun cambazı : Rüyada koyun cambazını görmek, halkın şereflilerim dünyasına tercih eden ve işleri idare eden kimseye delalet eder.
Koyun celebcici : Koyun celebcisi, mal biriktiren birisidir.
Koyun eti pişirmek : Eğer suda pişirilen yemek, koyun eti olursa, helal tarafından, şeref ve iyilikle güzel bir hayat sürmeye, sığır eti, faydalı bir işçilikten güzel bir hayat sürmeye delalet eder.
Koyun etli çorba : Çorba koyun eti ile pişmişse, helal olarak güzel geçinmekle beraber halkın ileri gelen ve büyükleri yanında şerefli ve izzetli bir hayat sürmesine delalet eder.
Koyun nakliyecisi : Koyun nakliyecisi, şahit tutan bir adamdır ki, bunda hayır yoktur.
Koyun sağmak : Rüyada koyun sağdığını gören kimseye bir kadından mal gelir.
Koyun ve sığıra tutunmak : Koyun ve sığır gibi hayvanlara tutunduğunu görmek, hayırlı kimselere meyletmesine delalet eder.
Koyunla cima etmek : Koyunla cima ettiğini gören kimse, istenilen bir durum içerisinde bolluk bir seneye kavuşur.
Koyunlar : Koyunlar saliha kadınlardır.
Koyunların kendinden kaçması : Rüyada av avlar gibi koyunları kendisine celbetmediğini gören kimse, hırsızla karşılaşır. Borca da delalet eder. Kötülükle kavme zulmeden zalim bir sultan olur. Koyun sahiplerinin rızasiyle celbettiğini görse, koyun, duru ve yufka şeyler, adam ise, hayvan simsarıdır.
Koyunun doğurması : Koyunun doğurması bolluğa ve genişliğe nail olmaya delalet eder.
Koyunun üstünden sıçraması : Rüyada bir koyunun kendi üzerine sıçradığını ve onunla mücadele ettiğini gören kimsenin hanımının ona hile yapacağına delalet eder.
Kuyruklu olmak : Koyun ve koç gibi kuyruğunun olduğunu gören kimsenin bir çocuğu olur ve koyun ve koçla geçimini temin eder.
Siyah koyun : Siyah koyun, esmer olan, beyaz koyun da esmer olmayan bir kadındır.
Yüklü dişi koyun : Yüklü dişi koyun, bolluğa ve ümit edilen mala delalet eder.

Pratik yeni tabir sistemi: av Avlamak beyaz koyun Boğazlamak çalıntı cambaz çorba dişi hayvan Dişi koyun Doğum düğün çorbası Ekşili çorba et et pişirmek et yemeği Et yemek etli çorba Ev gebe koyun Güvercin Güvercin boğazlamak Güvercin kesmek hamile koyun hayvanlara sarılmak Insan vücudu Ip ile aşağı sarkmak Kayıp Keçi Kesilmek koç Koç kuyruğu koça dönmek Koyun koyun boğazlamak koyun eti Koyun kesmek koyun kuyruğu koyun pişirmek koyun sağmak koyun sürüsü koyun sütü koyun taşımak koyun yemek koyun yünü koyuncu koyundan kaçmak koyunla ilişkiye girmek koyunla mücadele etmek koyunla seks yapmak koyunla sevişmek koyunlar koyunları kaçırmak koyunları korkutmak Koyunu boğazlamak koyunu kaybetmek koyunun atlaması koyunun çalınması koyunun yavrulaması Kurban edilmek Kuyruklu olmak Kuzu nakliyeci Pişirmek pişmiş yemek Seks Sevişmek Siyah koyun sığır sığır eti sürü Süt süt sağmak Yün Öldürülmek