Rüyada Dokunmak görmek

Dokunmak ile alakali imam nablusinin tabir kitabindan geçen ilgili tabirler

Hacerul esvede dokunmak : Bazan kendi çocuğunu veya hanımını ya da bir dostunu öpmesine, bazan da (hakim gibi) rütbe sahibi olan kimselere hürmet etmeye delâlet eder. Güya, Hacerüi-Esved'i messeden kimse Hicaz ehlinden bir imama uyar, denilmiştir.
Hacerul Esvede el sürmek : Hacerül-Esved'e el sürmek, halife ve padişaha biat etmek, yahut âdil bir imamın elinde tevbe etmeğe delâlettir.
Seytanın dokunması : Eğer şeytanın kendisine dokunduğunu görse, o kimsenin ailesine iftira eden ve yoldan çıkarmaya çalışan bir düşmana delalet eder.
Eğer rüyayı gören hasta veya mahzun ise, onun iyileşmesine ve servete erişmesine delalet eder.
Kendisine şeytanlardan bir tayfanın dokunduğunu gören kimse, Allah-ü Teala'yı anıyorsa, onun bir çok düşmanları onu şaşırtmayı ve helak etmeyi murad ederler, fakat buna kadir olamazlar.

Pratik yeni tabir sistemi: Dokunmak el sürmek ellemek Hac Hac etmek haccetmek Hacer'ül esvedi istilam Hacerul esved Kabe kabeye dokunmak kıymetli taş Seytan Seytan tayfası Seytanın dokunması siyah taş tavaf tavaf yapmak